Loading... Clinical Knowledge Manager
Laster inn stiler og bilder...

Clinical Knowledge Manager (CKM) er et samarbeidsverktøy for utvikling, behandling, publisering og lagring av kliniske informasjonsmodeller, kjent som openEHR arketyper.

CKM gjør at programvareleverandører, helseregistre og enheter i helsesektoren enkelt kan bidra til utvikling av, og få tilgang til fagfellevurderte, standardiserte kliniske begreper til bruk både internt i applikasjoner og for deling av informasjon mellom systemer eller organisasjoner innen helse.

Leveres av Ocean Health Systems.